Privacy

MannaertMusic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus

MannaertMusic verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
– Voor- en achternaam 
– Adresgegevens, Telefoonnummer- E-mailadres, Geboortedatum

MannaertMusic verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Afhandelen van de betaling- Verzenden van de nieuwsbrief- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een afspraak te bevestigen of te verzetten- Contact met je te houden voor vragen die je kan stellen, First Aid (hulp bij plotselinge stemklachten) en voor support bij optredens en andere klussen- MannaertMusic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
MannaertMusic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 
– Nieuwsbrief: emailadres, totdat je je afmeldt
– Betalingen: adresgegevens en mailadres, totdat je zelf aangeeft dat je deze gegevens wilt laten verwijderen.
Wil je dat we jouw gegevens uit ons systeem halen? Geen probleem, stuur een mail naar nandy@mannaertmusic.nl en we halen je uit ons bestand voor de nieuwsbrief en voor betalingen.

Delen van persoonsgegevens met derden 
MannaertMusic verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
MannaertMusic neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. MannaertMusic gebruikt de volgende apps: Mailchimp voor de nieuwsbrief en SuperSaas voor de online zanglesagenda.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
MannaertMusic gebruikt op http://www.zingenmetzelfvertrouwen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ken je stem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nandy@mannaertmusic.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . MannaertMusic wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

MannaertMusic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nandy@mannaertmusic.nl